Dziś jest wtorek, 15 czerwiec 2021. Imieniny: Jolanty, Wita

Ogłoszenia duszpasterskie

24.01.2021 III Niedziela Zwykła

24.01.2021 III Niedziela Zwykła


1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).
2. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Słowa Bożego.
3. Ks Prymas zadecydował o przystąpieniu naszej Archidiecezji do akcji „Dzień solidarności z Chorwacją”. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek przed Kościołem na ten cel.
4. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
5. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość św. Jana Bosko do której przygotowujemy się poprzez nowennę, która jest odprawiana codziennie po wieczornej Mszy św.
6. Zakończyliśmy Msze Święte z błogosławieństwem „kolędowym”., a także indywidualne odwiedziny domów. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnej modlitwy, dziękujemy również za złożone przy tej okazji ofiary kolędowe. Istnieje jeszcze możliwość złożenia ofiary kolędowej, która będzie przeznaczona na inwestycje i renowację zabytków w naszym kościele.
7. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.
8. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę:
9. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 25 stycznia – św. Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie;
– we wtorek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła;
– w czwartek 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.

17.01.2021 II Niedziela Zwykła

17.01.2021 II Niedziela Zwykła
Na różne sposoby Bóg powołuje tych, od których oczekuje, że będą Mu wiernie służyli. Są tacy, od których chce, by poświęcili Mu całe swoje życie. Jednym z nich był Samuel, który przyszedł na świat jako upragnione dziecko starzejącej się Anny, przeznaczone od dzieciństwa do służby Bogu. Jako dziecko doświadczył przeżycia, którego nie rozumiał, i potrzebował wyjaśnienia. Udzielił mu go kapłan Heli, a sprowadzało się do rady, by okazał pełne posłuszeństwo Bogu: „Mów, bo sługa Twój słucha”. W takiej postawie wyraża się gotowość wszystkich powołanych, którzy bez reszty zawierzają Bogu, a przyjmując Jego wolę, chcą ją z oddaniem pełnić.

10.01.2021 Święto Chrztu Pańskiego

10.01.2021 Święto Chrztu Pańskiego
Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła.

03.01.2021 Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

03.01.2021 Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

27.12.2020 Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

27.12.2020 Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa
Będę wpatrywał się w Maryję i Józefa, którzy przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Maryja ma świadomość, że poświęca Bogu swoje pierwsze i jedyne dziecko. Wie, że nie może zatrzymać Go dla siebie. Co mogła odczuwać jako matka? Spróbuję rozmawiać z Maryją o Jej przeżyciu w świątyni.

20.12.2020 IV Niedziela Adwentu

20.12.2020 IV Niedziela Adwentu
Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

13.12.2020 III Niedziela Adwentu

13.12.2020 III Niedziela Adwentu
W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.

06.12.2020 II Niedziela Adwentu

06.12.2020 II Niedziela Adwentu
Nowy rok liturgiczny rozpoczął się ewangelicznym wołaniem o czujność, gdyż czas przyjścia Pana nie jest nam znany. Obecna zaś druga niedziela Adwentu wzywa nas już do konkretnych działań, a jest nimi prostowanie ścieżek i dróg, którymi Bóg przychodzi.

I niedziela Adwentu 29.11.2020

I niedziela Adwentu 29.11.2020
Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. .
Wtorek
Intencje mszalne:
17:00
O Boże błogosławieństwo wypełnienie woli Bożej, opiekę Matki Bożej dla Zofii