Dziś jest wtorek, 27 lipiec 2021. Imieniny: Natalii, Aureliusza

. Rocznica Powięcenia Kościoła 25.10.2020

. Rocznica Powięcenia Kościoła 25.10.2020
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus daje zwięzłą odpowiedź na to pytanie, przypominając o największym i pierwszym przykazaniu. Jest nim nakaz miłości Pan Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Polega on na zachowywaniu nauki Chrystusowej, czyli na nieustannym podporządkowywaniu naszych ludzkich zamiarów woli Bożej. Ten więc miłuje Boga, kto wypełnia Boże przykazania. Nie można jednak kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie miłuje się człowieka, który jest obok nas (por. 1 J 4, 20). Dlatego z największym i pierwszym przykazaniem miłości Pana Boga jest ściśle i nierozerwalnie związane drugie przykazanie ? nakazujące miłość bliźniego.
1. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Po Mszy św. o godz: 11:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i ?Te deum?.

2. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele Od poniedziałku do soboty Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.45.
O godz.16.45 Litania do św. Rocha następnie Nabożeństwo różańcowe i Msza św.
Po zakończeniu Mszy Świętej śpiew Suplikacji w intencji ustania epidemii.
Nie będzie specjalnego Nabożeństwa różańcowego dla dzieci.
Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.

3. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych ? w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Msze św. w kościele o godz. 8:00. 9:30, 11:30 i 17:00. Wieczorem o godz. 19:00 Nabożeństwo, wypominki po wypominkach bez wspólnego przejścia procesyjnego na cmentarzu procesja żałobna i poświęcenie grobów.

5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz: 9:00, O godz: 17:00 różaniec z wypominkami, a po nim, o godz: 19:00 Msza Św. a po niej procesja żałobna przy Kościele.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar ? odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

6. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

7. Tradycją naszej Archidiecezji jest, że w Uroczystość Wszystkich Świętych zbierane są ofiary do puszek przy cmentarzach, które przeznaczone są na pomoc dla Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

8. Wypominki można składać do koszyka lub w Zakrystii.