Dziś jest wtorek, 27 lipiec 2021. Imieniny: Natalii, Aureliusza

01.11.2020 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2020 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam ? jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.
1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam ? jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. Wieczorem o godz: 19:00 w Kościele modlitwa za zmarłych.
2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Msza św. o godz: 9:00 i modlitwa za zmarłych. O godz: 17:00 różaniec z wypominkami, a po nim Msza Św. O godz. 19:00 Msza św. i modlitwa za zmarłych Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.
3. Od wtorku do niedzieli o godz: 19:00 modlitwa za zmarłych.
4. Różaniec z wypominkami za zmarłych przez cały listopad o godz. 17:00.
5. Ojciec Święty udzielił prawa uzyskania przez cały listopad odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych ?wypominków?. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
6. Pragnę przypomnieć o obowiązujących opłatach na cmentarzu tzw. pokładne na okres 20 lat, zgodnie z prawem o cmentarzach i pochówku zmarłych.
- Wysokość pokładnego na 20 lat w wysokości:
- grób pojedynczy - 300 zł,
- grób podwójny ? 400 zł,
- grób dziecięcy ? 200 zł.
Wywóz śmieci (opłata jednorazowa za dany rok 20 zł)
Jednocześnie przypominam, że na likwidację grobu trzeba uzyskać pozwolenie administracji cmentarza (wykreślenie z ksiąg cmentarnych). Nie wolno likwidować grobów samodzielnie, bez powyższej zgody.
7. W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W środę Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9:00. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego. Okazja do pierwszo piątkowej spowiedzi w naszym kościele w piątek od godz: 16:30. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową.
8. Objazd chorych i starszych osób ze Spowiedzią i Komunią Św. w piątek od godz: 8:30. Zapisy tych osób w Zakrystii lub Biurze Parafialnym.
9. W sobotę, o godz: 19:00 Nabożeństwo z racji I soboty miesiąca.
10. Przyszła niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Zbiórka do puszek na Fundusz Organizacji ?Kościół w potrzebie?.