Dziś jest sobota, 26 listopad 2022. Imieniny: Delfiny, Lechosława

Uroczystość Trójcy Świętej

2018-05-27
Uroczystość Trójcy Świętej

Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył nas o Ojcu, o Sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga Trójjedynego. Z wiarą wyznawajmy naszą wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Sobór w Nicei stworzył silną podstawę dla ogłoszenia dogmatu, poprzez uznanie współistotności Ojca i Syna. Sobór w Konstantynopolu ostatecznie zakończył dyskusje nad kwestią Trójcy Świętej i ogłosił tę prawdę jako dogmat.Jak na podstawie samego Pisma Świętego ? w szczególności Nowego Testamentu ? można udowodnić, że Bóg jest jeden w trzech osobach?


Pismo Święte w wielu miejscach daje nam potwierdzenie dogmatu o Trójcy Świętej, sam temat ?Trójcy w Piśmie Świętym? jest niezwykle interesujący i bogaty. Skrótowo można wskazać na kilka podstawowych fragmentów mówiących o tej Tajemnicy. Pierwszym jest oczywiście nakaz misyjny Pana Jezusa (Mt 28, 19), w którym Zbawiciel podaje trynitarną formułę chrztu. Dokładna analiza greckiego tekstu pokazuje, że Chrystus jednoznacznie miał na myśli trzy osoby będące jednością. Warto zauważyć, że już w scenie Zwiastowania NMP możemy dostrzec aluzje trynitarne (Łk 1, 35). Mianowicie w słowach archanioła: ?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym? pojawiają się wszystkie Osoby Boskie. Innym ważnym fragmentem, gdzie pojawia się cała Trójca Święta jest opis chrztu Chrystusa w Jordanie (Łk 3, 21-22). Jednakże istnienie Trójcy nie potwierdzają tylko Ewangelię, lecz możemy także znaleźć wiele ważnych świadectw wśród apostołów, jak choćby słynne pozdrowienie św. Pawła: ?Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi? (2 Kor 13, 14). Wreszcie jest słynny fragment 1 J 5, 7 zwany ?Comma Johanneum?, co do którego jednak trwają ciągłe badania. To są tylko fragmenty mówiące wyraźnie o Trójcy, poza tym mamy sporo fragmentów dotyczących osobno każdej z Osób Boskich.


Co na temat Trójcy Świętej mówi patrystyka?


Trudno byłoby wypisać wszystko co o Trójcy mówili Ojcowie Kościoła, już pierwsze trzy wieki przekazują nam liczne wzmianki, z których przenika jednoznaczna wiara w dogmat o Trójcy Świętej. Niech przykładem będą dwa świadectwa. Najpierw Św. Klemensa Rzymskiego, który pisał do Koryntian: ?Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?". Natomiast Tertulian skierował przeciwko Praxeasowi następujące słowa: ?W jednego Boga wierzymy? ten sam (Bóg) jest Ojcem i Synem i Duchem? Ci trzej są jednym Bogiem?.

Kiedy został zdefiniowany dogmat o Trójcy Świętej?

Dla zdefiniowania tego dogmatu ważne są dwa sobory, w Nicei (325 r.) i w Konstantynopolu (381 r.). Sobór w Nicei stworzył silną podstawę dla ogłoszenia dogmatu, poprzez uznanie współistotności Ojca i Syna. Sobór w Konstantynopolu ostatecznie zakończył dyskusje nad kwestią Trójcy Świętej i ogłosił tę prawdę jako dogmat. W efekcie do dzisiaj wyznajemy w Symbolu Wiary: ?Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków?.