Dziś jest wtorek, 15 czerwiec 2021. Imieniny: Jolanty, Wita


13.06.2021 XI Niedziela Zwyka

2021-06-13
13.06.2021 XI Niedziela Zwyka
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa Jednym z głównych tematów działalności Jezusa było niestrudzone nauczanie o królestwie Bożym. Z jednej strony, co znalazło wyraz w drugiej prośbie Modlitwy Pańskiej („przyjdź królestwo Twoje”), jego nadejście wciąż pozostaje sprawą przyszłości, lecz z drugiej – ta przyszłość została już zapoczątkowana. Królowanie Boga w świecie nie polega na sprawowaniu władzy politycznej i zewnętrznym splendorze, ale dokonuje się w sercach i sumieniach wyznawców podatnych na poznawanie oraz wypełnianie woli Bożej. Objaśniając prawdę o królestwie Bożym, Jezus posiłkował się przypowieściami nawiązującymi do realiów przyrodniczych i życia codziennego. Ta pedagogia jest godna naśladowania i w naszych czasach, bo przemawia nie tylko do rozumu, lecz także do wyobraźni.

08.06.2021 Wizytacja Parafii

2021-06-09
08.06.2021 Wizytacja Parafii
"Jesteście solą tej ziemi"... Te słowa wybrzmiały w naszym kościele w dniu 8 czerwca 2021 r. w czasie wizytacji kanonicznej parafii w homilii, wygłoszonej przez ks. Prymasa Wojciecha Polaka.

06.06.2021 X Niedziela Zwykła

2021-06-05
06.06.2021 X Niedziela Zwykła
Dzieje pierwszych ludzi oraz całej ludzkości zostały naznaczone piętnem nieposłuszeństwa wobec Boga. Określane jako grzech pierworodny spowodowało trwałe skutki, których znakiem były ucieczka, szukanie kryjówki i lęk. Bóg, zraniony nieposłuszeństwem, nie opuścił człowieka ani nie pozostawił go samemu sobie. Pytanie: „Gdzie jesteś?”, to wezwanie do nawrócenia i powrotu. Ponawia się ono nieustannie w sumieniach tych, którzy łamią przykazania dające życie. Adam nie skorzystał z danej mu szansy, co więcej zrzucił całą odpowiedzialność na Ewę, która przecież była darem dla niego, a także na Boga: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Zarzut jest wyraźny: gdyby nie Twój, Boże, dar nie doszłoby do złamania przykazania. Ta perwersyjna logika stale ma naśladowców, którzy z daru wolności, którym obdarzył nas Bóg, oraz z innych darów – wtedy, gdy je źle wykorzystują albo się im sprzeniewierzają – czynią wyrzuty nie sobie, lecz innym – również Bogu. Bóg występnych ludzi skarcił, ale ich nie odrzucił. Psalmista wyznaje nadzieję na łaskawe darowanie grzechów, wołając: „Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia”.

03.06.2021 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

2021-06-04
03.06.2021 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

30.05.2021 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

2021-05-30
30.05.2021 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Dzisiejsze słowo Boże przypomina nam o niezbywalnym prawie i obowiązku głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom oraz narodom. Skierowany do Apostołów misyjny nakaz Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), choć odnosi się całego Kościoła. Od chwili chrztu świętego jestem mieszkaniem Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Potwierdzam to, ilekroć czynię na sobie znak krzyża świętego. Czy wierzę, że mieszka we mnie wszechpotężny Bóg i że może skutecznie się mną posługiwać? Odnowię moje przyrzeczenia chrzcielne. Zakończę medytację znakiem krzyża świętego. Częściej dzisiaj będę wracał do modlitwy uwielbienia: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...”
Archiwum
Wtorek
Intencje mszalne:
17:00
O Boże błogosławieństwo wypełnienie woli Bożej, opiekę Matki Bożej dla Zofii


Pogoda

booked.net

Czytanie na dziś