Dziś jest wtorek, 6 czerwiec 2023. Imieniny: Dominiki, Norberta


04.06.2023 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

2023-06-04
04.06.2023 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego wchodzimy dzisiaj na swoisty szczyt prawd wiary, którym jest uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Mogłoby się wydawać, że tajemnica Trójjedynego Boga dosięga jakiegoś zenitu dla umysłu i serca ludzkiego. Tak sądząc, zapominalibyśmy jednak o tym, że Trójjedyna Miłość objawia się wyłącznie przez równie niedościgłą tajemnicę Jednorodzonego Syna Bożego, który w mocy Ducha Świętego spełnił ofiarę z Siebie samego jako dar z miłości. Bez Prawdy Trójjedynego Boga nie miałby sensu żaden fragment rzeczywistości chrześcijańskiej, jak: wiara, modlitwa, miłość, sakramenty, etyka, życie moralne, śmierć czy nieśmiertelność... To w tej Prawdzie, ogarniającej całego człowieka, wszelka „teoria teologiczna” przekłada się na tajemnicę istnienia ludzkiego i życie praktyczne. Trójjedyna Miłość stanowi więc Początek, Sens i Cel wszelkiej rzeczywistości stworzonej, a zwłaszcza: człowieka...

Ks. Stanisław Ługowski

2023-06-01
Ks. Stanisław Ługowski
31.05.2023 wieczorem odszedł do Pana Ks. Stanisław Ługowski. Informacje o Uroczystościach pogrzebowych zostaną przesłane w najbliższym czasie. Prośmy w naszych modlitwach Boga, aby śp. Ks. Stanisław mógł w pełni uczestniczyć w tajemnicy paschalnej Chrystusa i wejść do radości Pana. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.

28.05.2023 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

2023-05-27
28.05.2023 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
To był uroczysty dzień. Jerozolima była pełna pielgrzymów, którzy przyszli na święto. Ze wszystkich stron brzmiały głosy. Gwar był wielojęzyczny, bo pątnicy przyszli, jak słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich, z różnych stron. W te głosy pątników wkradały się okrzyki handlarzy gołębi, owiec i innych stworzeń potrzebnych do składania ofiar. W tym samym czasie w Wieczerniku trwała modlitwa. Apostołowie zgromadzeni wraz z Maryją czekali na spełnienie zapowiedzi Jezusa, który przed swoim odejściem do nieba zapowiedział dar Parakleta. Wydarzenie Pięćdziesiątnicy nie było tylko wydarzeniem historycznym. Duch Święty rzeczywiście jest obecny w każdym momencie historii. Jezus, który jest wierny w swoich obietnicach także dzisiaj, udziela Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą.

20.05.2023 Wniebowstąpienie Pańskie

2023-05-20
20.05.2023 Wniebowstąpienie Pańskie
Dzisiaj niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, po niej – niedziela Zesłania Ducha Świętego i zaczynamy tzw. czas zwykły w Kościele. Choć nazywamy go zwykłym, to jednak każdorazowo po świętowaniu Zmartwychwstania Pańskiego musi się coś zmieniać w naszym życiu, coś musi „drgnąć” w naszej duchowości i religijności. Zapewne jesteśmy z zasady wierzący tak jak owi uczniowie zgromadzeni na górze, gdzie ukazał się Jezus przed swoim wniebowstąpieniem. Choć byli z Apostołami i pewnie wiele słyszeli, a nawet widzieli, to ich serca w żaden sposób nie pałały wiarą... To, niestety, także obraz wielu z nas, będących dziś uczestnikami Eucharystii. I choć może na sygnał dzwonka w czasie Liturgii przyklękamy na moment Przeistoczenia, gdy słyszymy słowa: „To jest moje Ciało”, „To jest moja Krew”, to nie próbujemy oczyma wiary i serca dostrzec obecnego Chrystusa. Musimy jednak, przynagleni głosem Kościoła, udać się do naszej duchowej Galilei, by tam Go zobaczyć. Wyjść z niskości naszej codzienności duchowej i udać się ku górze, którą z natury wybrał Pan na miejsce spotkania z nami. Momentem kulminacyjnym przełamania niewiary uczniów jest wypowiedziane przez Jezusa słowo. Słowo usłyszane musi wydać w nas owoc. Zwycięski Chrystus obdarowuje nas swoim zwycięstwem nad grzechem i śmiercią. Jasno pokazuje i wytycza nam cel

14.05.2023 VI Niedziela Wielkanocna

2023-05-13
14.05.2023 VI Niedziela Wielkanocna
W tę niedzielę czytanie przypomina o spontanicznym przyjęciu orędzia o Jezusie Chrystusie głoszonego przez Filipa w Samarii. Podglebiem dla tak pomyślnej odpowiedzi była wcześniejsza reakcja mieszkańców tego miasta po rozmowie Jezusa z Samarytanką. Wrzucone wtedy ziarno wiary nie pozostało bezowocne. I tak jest po dzień dzisiejszy. Ktoś zapoczątkowuje głoszenie słowa Bożego, które cicho i niewidocznie trafia na podatny grunt, a ktoś inny je podejmuje i zbiera plon. Po spotkaniu Samarytanki z Jezusem i ewangelizacji podjętej przez Filipa nastąpił trzeci etap. Do Samarytan przybyli apostołowie Piotr i Jan, „którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego”. Dar Ducha miał umocnić mieszkańców Samarii do mężnego wyznawania wiary.
Archiwum
Wtorek
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Krystynę Sajna - od sąsiadów Włodarczyków


Pogoda

booked.net

Czytanie na dziś