Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy


19.03.2023 IV Niedziela Wielkiego Postu

2023-03-18
19.03.2023 IV Niedziela Wielkiego Postu
Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, zachęca nas do zweryfikowania swojego miejsca w Kościele, swojej relacji z Panem Bogiem i swojego stosunku do Jego nauki. Pewnie tak jak faryzeusze nie lubimy, gdy ktoś próbuje nas pouczać, a już nie daj Bóg, jeśli wykaże jakikolwiek nasz błąd czy grzech. Jesteśmy „okopani” we własnej rzeczywistości, poukładani, a nieraz we własnych „okopach” bronimy kreowanej przez nas rzeczywistości. W tak stworzonej przez siebie harmonii bywamy zamknięci nie tylko na innych, ale przede wszystkim na Boga. Bóg jednak w trosce o nasze zbawienie będzie kruszył nasz „idealny” świat. Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii poruszony został problem naszego widzenia, spostrzegania tego, co dzieje się wokół nas

12.03.2023 III Niedziela Wielkiego Postu

2023-03-12
12.03.2023 III Niedziela Wielkiego Postu
Okres Wielkiego Postu to bodaj najlepszy czas w roku liturgicznym, żeby uświadomić sobie tę głęboką prawdę. Dzieje całej ludzkości i losy każdego człowieka zyskują nowe znaczenie, gdy się patrzy na Krzyż. Za poznaniem Jezusa i uznaniem Go za Zbawiciela powinno pójść szczere nawrócenie, a wraz z nim – entuzjazm wiary, który udzieli się innym i pociągnie ich do Niego.

05.03.2023 II Niedziela Wielkiego Postu

2023-03-04
05.03.2023 II Niedziela Wielkiego Postu
Wielkopostne postanowienia, umartwienia i praca nad sobą mają właściwy sens wtedy, kiedy są ukierunkowane na Boga i motywowane pragnieniem pogłębienia z Nim swoich więzi. Ale nie wystarczy zwyczajna wiara – potrzebne jest pełne zawierzenie Bogu. Właśnie taka była postawa Abrahama, „ojca wierzących”. Posłuszny wezwaniu Pana opuścił trzy bezpieczne środowiska dotychczasowego życia: ojczyznę, miasto, rodzinę i wyruszył na spotkanie przyszłości, której kształt znał jedynie Bóg. Abraham nie poprzestał na wierze, lecz okazał zawierzenie, którego imieniem jest ufność pokładana w Bogu. Wszyscy, którzy idą w ślady Abrahama, powinni jak on zaufać Bogu, zwracając się do Niego słowami psalmisty: „Okaż swą łaskę ufającym Tobie”.

26.02.2023 I Niedziela Wielkiego Postu

2023-02-26
26.02.2023 I Niedziela Wielkiego Postu
Słowo Boże odczytywane i rozważane w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu zanurza nas w klimat czasu przygotowania paschalnego, a więc okresu liturgicznego wiodącego ku Misterium Paschy. Choć okres ten zaczął się w Popielec, to dzisiejsza niedziela, podobnie jak pozostałe niedziele wielkopostne, wprowadza nas w pewne niezwykle istotne zagadnienia, które w cyklu czytań tegorocznych (rok A) mają wyraźny rys chrzcielny. Czas przygotowania paschalnego, który obejmuje też tzw. uczynki wielkopostne: modlitwę, jałmużnę i post, ma być również okresem bardzo intensywnej odnowy naszego człowieczeństwa. Właśnie dlatego atak szatana podczas kuszenia Jezusa na pustyni dotyczy wprost tej materii. Uczynki te są bowiem w jakiś sposób lekarstwem na trzy sfery życia ludzkiego dotknięte skutkami grzechu.

19.02.2023 VII Niedziela Zwykła

2023-02-18
19.02.2023 VII Niedziela Zwykła
Rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia takiej dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego Tygodnia, ale nawet na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza w naszej parafialnej wspólnocie.
Archiwum
Sobota
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Zenobię, Albina, Kazimierza, Andrzeja za zmarłych z rodziny odziewskich w 50 rocznicę śmierci Kazimierza


Pogoda

booked.net

Czytanie na dziś