Dziś jest wtorek, 6 czerwiec 2023. Imieniny: Dominiki, Norberta

11.11.2022 Święto Niepodległości

2022-11-10
11.11.2022 Święto Niepodległości
„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Msze św. w naszym kościele godz. 10:00 i 17:00
Dobrze, że jesteś, Ojczyzno
Wiara nie szuka rzeczy niemożliwych, ale stara się być użyteczna, służąc braciom i nie tracąc z oczu perspektywy Królestwa. Tajemnicą jej wielkości jest pokora: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy”. Wiara pokorna jest wiarą prawdziwą. A prawdziwa wiara, nawet tak mała „jak ziarno gorczycy”, może dokonać rzeczy niezwykłych.
Chrześcijanin wie, że spoczywa na nim - podobnie jak na innych obywatelach kraju - konkretna odpowiedzialność za los kraju i za wspólne dobro. Wiara przynagla zawsze do służby innym - współobywatelom postrzeganym jako bracia. Nie może być skutecznego świadectwa bez wiary głęboko przeżywanej, bez wiary zakorzenionej w Ewangelii i przenikniętej miłością do Boga i do bliźniego, za przykładem Jezusa Chrystusa. Dla każdego chrześcijanina świadczyć znaczy ukazywać innym wspaniałe dzieła miłości Bożej, budować razem z braćmi Królestwo, którego Kościół jest na ziemi „zalążkiem i zaczątkiem” (por. Lumen gentium, 5).