Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec
Przynależność do takiego Koła polega na codziennym odmówieniu dziesiątki różańca. W skład koła wchodzi 20 osób - tyle ile jest tajemnic różańcowych.
Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową.

Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemnicami.

Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (łac. zelus ? gorliwy).

Koła różańcowe z naszej parafii spotykają się w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 17:00, po Mszy spotkanie.
Intencje Żywego Różańca na luty 2023 r.

Intencja ogólna
Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

Intencja ewangelizacyjna
Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.

Intencja parafialna
O zdrowie dla chorych, nawrócenie dla grzeszników i we wszystkich intencjach rodzin, którym błogosławiliśmy w czasie odwiedzin duszpasterskich.