Dziś jest poniedziałek, 30 listopad 2020. Imieniny: Andrzeja, Justyny

Ogłoszenia duszpasterskie

I niedziela Adwentu 29.11.2020

I niedziela Adwentu 29.11.2020
Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. .

15.11.2020 XXXIII Niedziela Zwykła

15.11.2020 XXXIII Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”

08.11.2020 XXXII Niedziela zwykła

08.11.2020 XXXII Niedziela zwykła
Usiądę u stóp Oblubieńca i będę prosił Go o łaskę gotowości na spotkanie z Nim.
Będę nosił Jego spojrzenie w swoim sercu i powtarzał: „Naucz mnie wypatrywać Cię nieustannie!”.

Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2020 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych  01.11.2020 r.
W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

25.10.2020 Rocznica Powięcenia Kościoła

25.10.2020  Rocznica Powięcenia Kościoła
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus daje zwięzłą odpowiedź na to pytanie, przypominając o największym i pierwszym przykazaniu. Jest nim nakaz miłości Pan Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Polega on na zachowywaniu nauki Chrystusowej, czyli na nieustannym podporządkowywaniu naszych ludzkich zamiarów woli Bożej. Ten więc miłuje Boga, kto wypełnia Boże przykazania. Nie można jednak kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie miłuje się człowieka, który jest obok nas (por. 1 J 4, 20). Dlatego z największym i pierwszym przykazaniem miłości Pana Boga jest ściśle i nierozerwalnie związane drugie przykazanie – nakazujące miłość bliźniego.

18.10.2020 XXIX Niedziela Zwykła

18.10.2020 XXIX Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

11.10.2020 XXVIII Niedziela Zwykła

11.10.2020 XXVIII Niedziela Zwykła
W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Dziś, a także w piątek, 16 października – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

04.10.2020 XXVII niedziela zwykąl

04.10.2020 XXVII niedziela zwykąl
Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i październikowym nabożeństwie odprawianym w naszym:
- dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 17:00. Po różańcu Msza św.
- w poniedziałek, środę, piątek, sobotę po Mszy św. Wieczornej
- w niedziele o godz. 20:30.

XXVI niedziela zwykła 27.09.2020

XXVI niedziela zwykła 27.09.2020
Jezus przestrzega mnie przed religijnością budowaną na słowach, zamiast na konkretnych czynach. Daje mi przykład dwóch synów. Z którym z nich porównałbym swoje zachowanie? Kim jestem najczęściej: człowiekiem obietnic i deklaracji, czy konkretnych decyzji i czynu?

Czy składałem Bogu obietnice, których nie wypełniłem? Czy jestem konsekwentny w moich duchowych postanowieniach?

Jezus rozumie moje opory, a nawet bunty w wypełnianiu Jego woli. Daje mi czas. Oczekuje jednak, że się opamiętam i powiem ostatecznie Bogu: „Niech mi się stanie według słowa Twego” . Taka postawa jest Mu milsza od gładkiej mowy, z której nie wynika żadna przemiana życia.
Poniedziałek
Intencje mszalne:
17:00
W intencji ks. Proboszcza - imieninowa