Dziś jest sobota, 27 luty 2021. Imieniny: Gabriela, Anastazji

Ogłoszenia duszpasterskie

21.02.2021 I Niedziela Wielkiego Postu

21.02.2021 I Niedziela Wielkiego Postu
1. Przeżywamy pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

14.02.2021 VI Niedziela zwykła

14.02.2021 VI Niedziela zwykła
Pandemia nie może zamknąć nas na głos Kościoła i łaskę sakramentalną. Zachęta Chrystusa: „...idź, pokaż się kapłanowi”, jasno pokazuje, co masz czynić.

Dziś zastanawiam się, ile we mnie jest „trądu” – tego, co egoistyczne, samolubne i wygodne w spojrzeniu na Boga. Na ile jest On prawdziwy, a na ile „ulany” z tego, co dla mnie wygodne. Panie, chcę, żebyś mnie oczyścił z tego wszystkiego, co zakłamuje mi Twój obraz. Upadam na kolana, prosząc, by usłyszeć Twe słowa: „Chcę, bądź oczyszczony”.

07.02.2021 V Niedziela Zwykła

07.02.2021 V Niedziela Zwykła
Ewangelia ukazuje Jezusa, który wyrzuca złe duchy, uzdrawia teściową Piotra, wielu chorych uzdrawia, ale nie wszystkich. Nie ma wątpliwości, że uzdrowieni powtórnie zachorowali, nawet wskrzeszony Łazarz umarł.

31.01.2021 IV Niedziela Zwykła

31.01.2021 IV Niedziela Zwykła
Jezus tak samo dzisiaj przemawia z mocą. Co mogę powiedzieć o mojej postawie słuchania? Czy Jego Słowo mnie porusza? Czy nie ulegam rutynie i przyzwyczajeniu? Jaki wpływ na moje codzienne życie ma Słowo usłyszane w Liturgii?

24.01.2021 III Niedziela Zwykła

24.01.2021 III Niedziela Zwykła


1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).
2. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Słowa Bożego.
3. Ks Prymas zadecydował o przystąpieniu naszej Archidiecezji do akcji „Dzień solidarności z Chorwacją”. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek przed Kościołem na ten cel.
4. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
5. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość św. Jana Bosko do której przygotowujemy się poprzez nowennę, która jest odprawiana codziennie po wieczornej Mszy św.
6. Zakończyliśmy Msze Święte z błogosławieństwem „kolędowym”., a także indywidualne odwiedziny domów. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnej modlitwy, dziękujemy również za złożone przy tej okazji ofiary kolędowe. Istnieje jeszcze możliwość złożenia ofiary kolędowej, która będzie przeznaczona na inwestycje i renowację zabytków w naszym kościele.
7. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.
8. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę:
9. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 25 stycznia – św. Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie;
– we wtorek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła;
– w czwartek 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.

17.01.2021 II Niedziela Zwykła

17.01.2021 II Niedziela Zwykła
Na różne sposoby Bóg powołuje tych, od których oczekuje, że będą Mu wiernie służyli. Są tacy, od których chce, by poświęcili Mu całe swoje życie. Jednym z nich był Samuel, który przyszedł na świat jako upragnione dziecko starzejącej się Anny, przeznaczone od dzieciństwa do służby Bogu. Jako dziecko doświadczył przeżycia, którego nie rozumiał, i potrzebował wyjaśnienia. Udzielił mu go kapłan Heli, a sprowadzało się do rady, by okazał pełne posłuszeństwo Bogu: „Mów, bo sługa Twój słucha”. W takiej postawie wyraża się gotowość wszystkich powołanych, którzy bez reszty zawierzają Bogu, a przyjmując Jego wolę, chcą ją z oddaniem pełnić.

10.01.2021 Święto Chrztu Pańskiego

10.01.2021 Święto Chrztu Pańskiego
Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła.

03.01.2021 Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

03.01.2021 Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

27.12.2020 Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

27.12.2020 Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa
Będę wpatrywał się w Maryję i Józefa, którzy przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Maryja ma świadomość, że poświęca Bogu swoje pierwsze i jedyne dziecko. Wie, że nie może zatrzymać Go dla siebie. Co mogła odczuwać jako matka? Spróbuję rozmawiać z Maryją o Jej przeżyciu w świątyni.

20.12.2020 IV Niedziela Adwentu

20.12.2020 IV Niedziela Adwentu
Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
Sobota
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Zdzisława Sikorskiego w 1 rocznicę śmierci - od żony i dzieci z rodzinami