Dziś jest wtorek, 30 listopad 2021. Imieniny: Andrzeja, Justyny

Ogłoszenia duszpasterskie

28.11.2021 I Niedziela Adwentu

28.11.2021 I Niedziela Adwentu
1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

21.11.2021 Uroczystość Chrystusa Króla

21.11.2021 Uroczystość Chrystusa Króla
1. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Po Mszy Św. o godz.11:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata.

14.11.2021 XXXIII Niedziela Zwykła

14.11.2021 XXXIII Niedziela Zwykła
Dzisiejsza liturgia kieruje nasze myśli, ku temu co ma nastąpić, ku ponownemu przyjściu Syna Człowieczego. Powrót ten poprzedzą ucisk i wielkie znaki na niebie i na ziemi. Mądrość, widząc te znaki, przygotowuje serce na przyjście Pana. Prawdziwą mądrością jest miłość, bo to z niej będziemy sądzeni. Dzisiejszy dzień jest okazją do zastanowienia się nad naszą miłością oraz okazją do konkretnych gestów solidarnej miłości. Dziś wyrażamy ją najpierw modlitwą szczególnie za dwie grupy ludzi: za ubogich, których zawsze mamy u siebie jak głosi hasło przeżywanego dziś V Światowego Dnia Ubogich oraz za mieszkańców Libanu w dzisiejszym XIII Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wyrażamy ją także czynem: ofiarą, pomocą, pamięcią. Miłość jest zatem najlepszym przygotowaniem na przyjcie Pana. Niech przeżycie tej Mszy św. umocni w nas gotowość do ofiarnej miłości a tym, za których się modlimy pomoże godnie przeżywać doczesność, by zasłużyć na szczęśliwą wieczność.

07.11.2021 XXXII Niedziela Zwykła

07.11.2021 XXXII Niedziela Zwykła
1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.

31.10.2021 Rocznica poświęcenia kościoła

31.10.2021 Rocznica poświęcenia kościoła
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. To również okazja do uświadomienia sobie, że gdy modlimy się w świątyni, celebrujemy Mszę Świętą, jesteśmy przez Boga uświęcani, by dawać świadectwo we współczesnym świecie. Niech będzie to przyczynkiem naszego dziękczynienia Panu Bogu i uwielbiania Go. Po Mszy św. o godz: 9:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i „Te deum”.

24.10.2021 XXX Niedziela Zwykła

24.10.2021 XXX Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.

17.10.2021 XXIX Niedziela Zwykła

17.10.2021 XXIX Niedziela Zwykła
1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział.

11.10.2021 XXVIII Niedziela Zwykła Dzień Papieski

11.10.2021 XXVIII Niedziela Zwykła Dzień Papieski
1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z Ewangelii, by zadać Bogu najistotniejsze pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej odpowiedzi.


03.10.2021 XXVII Niedziela Zwykła

03.10.2021 XXVII Niedziela Zwykła
Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas Bóg, jest powołanie do życia w rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To jest przestrzeń, w której realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy w świat, żeby wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie dbać, umacniać ją życiem sakramentalnym, budować codzienną duchowość małżeńską i rodzinną. Wymagania Ewangelii są jasne i konkretne. Niech nigdy nie zabraknie nam odwagi, by żyć nimi na co dzień.

26.09.2021 XXVI niedziela zwykła

Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego granicami. Poznali nową rzeczywistość, zasymilowali się z tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl towarzyszy naszym modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę.
Wtorek
Intencje mszalne:
16:30
Narodowa Nowenna dzień IX

17:00
Za śp. Piotra Zamiatała - od Krzysztofa Augustyniaka z rodziną

19:00
W intencji ks. proboszcza