Dziś jest piątek, 20 maj 2022. Imieniny: Bazylego, Bernardyna

Ogłoszenia duszpasterskie

15.05.2022 V Niedziela Wielkanocna

15.05.2022 V Niedziela Wielkanocna
1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.

01.05.2022 III Niedziela Wielkoanocna - Niedziela Biblijna

01.05.2022 III Niedziela Wielkoanocna - Niedziela Biblijna
1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.

24.04.2022 Niedziela Bożego Miłosierdzia

24.04.2022 Niedziela Bożego Miłosierdzia
1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. O godz. 15:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a przez cały Tydzień Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej Koronka.

17.04.2022 Niedziela Zmarwtychwstania Pańskiego

17.04.2022 Niedziela Zmarwtychwstania Pańskiego
1. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

10.04.2022 Niedziela Palmowa

10.04.2022 Niedziela Palmowa
1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy Świętej. Liturgia Niedzieli Palmowej z procesją rozpocznie się o godz. 11:30. Procesję rozpoczynamy na cmentarzu. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia.

03.04.2022 V Niedziela Wielkiego Postu

03.04.2022 V Niedziela Wielkiego Postu
1. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże.

27.03.2022 IV Niedziela Wielkiego Postu

27.03.2022 IV Niedziela Wielkiego Postu
1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

20.03.2022 III Niedziela Wielkiego Postu

20.03.2022 III Niedziela Wielkiego Postu
1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.

13.03.2022 II Niedziela Wielkiego Postu

13.03.2022 II Niedziela Wielkiego Postu
1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Przed Kościołem zbiórka do puszek na misje „Ad gentes”.

06.03.2022 I Niedziela Wielkiego Pastu

06.03.2022 I Niedziela Wielkiego Pastu
1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny.
Piątek
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Henryka Wierzchowieckiego - od Gabriela Ratajczyk i rodziny Walczak

18:00
Próba dzieci pierwszokomunijnych