Dziś jest wtorek, 30 listopad 2021. Imieniny: Andrzeja, Justyny

Ogłoszenia duszpasterskie

19.09.2021 XXV Niedziela Zwykła

19.09.2021 XXV Niedziela Zwykła
Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem

12.09.2021 XXIV Niedziela Zwykła

12.09.2021 XXIV Niedziela Zwykła
Cierpienie i ból są wpisane w porządek tego świata. Gdyby nie było życia wiecznego, wolnego od cierpienia i bólu, nasza egzystencja byłaby bezgranicznie tragiczna, pozbawiona sensu. Każdy, kto nie ma nadziei na życie wieczne, albo ten, kto ją utracił, kiedy doświadcza cierpienia, staje wobec dramatycznego pytania: po co żyć? Ale stworzeni przez Boga jesteśmy powołani do życia wiecznego, które – tak samo jak doczesne – jest Jego darem. Co więcej, malując postać cierpiącego Sługi Pańskiego, prorok Izajasz podkreśla, że ten, kto ufa Bogu, w sytuacji cierpienia nigdy nie jest sam: „Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. Moc w cierpieniu i siła do jego znoszenia są uwarunkowane przyjęciem nadziei eschatologicznej: „Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących”.

05.09.2021 XXIII niedziela zwykła

05.09.2021 XXIII niedziela zwykła
1. Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce powiedzieć dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, wsparcia w trudnościach, pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko i słuchanie Boga, który kocha. Lecz jeśli nie ma miłości, to wszystko się dłuży i jest tylko niemiłym obowiązkiem. Nie zapominajmy o miłości, gdy jesteśmy na niedzielnej Eucharystii, bo stoimy przed Tym, który jest miłością i z miłości daje nam siebie jako pokarm na życie wieczne.

29.08.2021 XXII Niedziela Zwykła

29.08.2021 XXII Niedziela Zwykła
Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa. Jesteśmy bowiem ludem Boga. Czasami wędrującym przez pustynię Izraelitom wydawał się daleki, jednak w rzeczywistości był Bogiem bliskim, zatroskanym o swój lud. Dziś także troszczy się o swój lud, prowadzi go, strzeże, błogosławi, udziela mu sakramentów, żeby żył w świętości. Trzeba jednak zadawać sobie pytanie, czy robię wszystko, by razem z innymi być Jego ludem.

22.08.2021 XXi Niedziela Zwykła - MAtki Bożej Królowej

22.08.2021 XXi Niedziela Zwykła - MAtki Bożej Królowej
Nietrudno odnieść wrażenie, że ilość informacji jest tak duża, że trzeba stosować różne filtry, by odróżnić prawdę od fałszu i odnaleźć się w tym gąszczu. A mowa Pana Jezusa jest prosta, nie ma w niej obcych słów ani skomplikowanych zdań. Jezus jest prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę, na której On daje nam chleb żywy – swoje ciało – abyśmy mieli życie, żyli na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać.

15.08.2021 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15.08.2021 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Przez dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem.
Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

08.08.2021 XIX NIedziela Zwykła

08.08.2021 XIX NIedziela Zwykła
1. Perspektywa wieczności jest niezwykła dla człowieka. „Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”
(J 6,51) – usłyszeliśmy dzisiaj. Tak więc, nakarmieni przy ołtarzu Eucharystii, umocnieni słowem Chrystusa, odważnie kroczmy w codzienności, która jest drogą ku celowi, jaki wyznaczył nam Bóg. Sierpień jest miesiącem wielu ważnych wydarzeń, dla wielu z nas jest to także czas abstynencji od alkoholu, by dać świadectwo życia w wolności i wspierać tych, którzy chcą żyć w trzeźwości. Nie zapominajmy o tym, jak wielką moc ma nasze codzienne świadectwo, ponieważ naszym celem jest spotkanie z Bogiem w wieczności.

01.08.2021 XVIII Niedziela Zwykła

01.08.2021 XVIII Niedziela Zwykła
1. W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.

25.07.2021 XVII Niedziela Zwykła

25.07.2021 XVII Niedziela Zwykła
Podczas każdej Eucharystii jesteśmy świadkami cudownego rozmnożenia chleba, który dokonuje się mocą Ducha Świętego. Przychodzimy także dziś do ołtarza, aby karmić się manną z nieba, która ma moc i daje siłę w ziemskim pielgrzymowaniu.

18.07.2021 XVI Niedziela Zwykła

18.07.2021 XVI Niedziela Zwykła
1. Jak miło brzmią w naszych uszach słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: ?Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco? (Mk 6,31). Abyśmy mogli podejmować wyzwania związane z powołaniem, potrzebujemy czasu na odpoczynek, ale także na zaakcentowanie spraw duchowych, dzięki którym otaczający nas świat ? dzieło Boga ? nabiera wyjątkowego blasku. Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru swojego życia. Bóg nam błogosławi w czasie wypoczynku, lecz zadbajmy także o odpowiednie miejsce i czas dla Niego w swoim życiu.
Wtorek
Intencje mszalne:
16:30
Narodowa Nowenna dzień IX

17:00
Za śp. Piotra Zamiatała - od Krzysztofa Augustyniaka z rodziną

19:00
W intencji ks. proboszcza