Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

Ogłoszenia duszpasterskie

08.01.2023 Uroczystość Chrztu Pańskiego

08.01.2023 Uroczystość Chrztu Pańskiego
1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

01.01.2023 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

01.01.2023 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata.

25.12.2022 Uroczystość Bożego Narodzenia

25.12.2022 Uroczystość Bożego Narodzenia
1. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość. W dzień Bożego Narodzenia Msze Św. o godz. 9:00, 11:30, 17:00 .

18.12.2022 IV Niedziela Adwentu

18.12.2022 IV Niedziela Adwentu
1. Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

11.12.2022 III Niedziela Adwentu

11.12.2022 III Niedziela Adwentu
1. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę właśnie radosną niedzielę.

04.12.2022 II Niedziela Adwentu

04.12.2022 II Niedziela Adwentu
1. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Święcimy dzisiaj opłatki na stół wigilijny.

27.11.2022 Pierwsza Niedziela Adwentu

27.11.2022 Pierwsza Niedziela Adwentu
1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

20.11.2022 Uroczystość Chrystusa Króla

20.11.2022 Uroczystość Chrystusa Króla
1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

13.11.2022 XXXIII Niedziela Zwykła

13.11.2022 XXXIII Niedziela Zwykła
1. Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. W drugą niedzielę listopada przeżywamy nasz parafialny Odpust ku Czci Najświętszej Maryi Panny Opiekunki po sumie uroczysta procesja wokół kościoła.

06.11.2022 XXXII Niedziela Zwykła

06.11.2022 XXXII Niedziela Zwykła
1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć.
Sobota
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Zenobię, Albina, Kazimierza, Andrzeja za zmarłych z rodziny odziewskich w 50 rocznicę śmierci Kazimierza