Dziś jest poniedziałek, 25 wrzesień 2023. Imieniny: Aurelii, Kleofasa

Sakrament Bierzmowania

Obowiązki kandydata do bierzmowania:

Udział w liturgii Mszy św. w niedziele, święta oraz w wyznaczonych nabożeństwach okresowych (roraty, różaniec, rekolekcje, itd.).
Spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca.
Uczestnictwo w wyznaczonych spotkaniach formacyjnych (parafia, sala katechetyczna).
Dobra ocena z religii i odpowiednie zachowanie na katechezie w szkole (opinia katechety) oraz na wyznaczonych spotkaniach formacyjnych.
Dostarczenie aktu chrztu (dotyczy osób, których akt chrztu został sporządzony w innej parafii niż nasza).
Posiadanie indeksu, potwierdzającego postępy formacyjne.