Dziś jest poniedziałek, 15 lipiec 2024. Imieniny: Włodzimierza, Henryka

Sakrament Chrztu Świętego

W naszej parafii sakramentu chrztu św. udziela się w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30.
Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w biurze parafialnym przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu.
Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- adres i dane rodziców chrzestnych,
- zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są oni naszymi parafianami),
- zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:
- ukończyły 16 rok życia,
- przyjęły sakrament bierzmowania,
- są wierzącymi i praktykującymi katolikami (rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).