Dziś jest niedziela, 11 kwiecień 2021. Imieniny: Filipa, Leona

28.03.2021 Niedziela Męki Pańskiej - Niedziela Palmowa

2021-03-27
28.03.2021 Niedziela Męki Pańskiej - Niedziela Palmowa

Msze św. w naszej parafii o godz. 8:00, 9:00, 11:30, 17:00


Każdego roku Liturgia Niedzieli Palmowej wraz z odczytywaniem Męki naszego Zbawiciela staje się dla nas „zwierciadłem wiary”. W nim każdy z nas może się zobaczyć, aby rozpoznać prawdę o sobie samym i osobistej relacji do Chrystusa. Przeżycia Niedzieli Palmowej są również rodzajem „bramy”, która prowadzi nas w głębię Wielkiego Tygodnia.

21.03.2021 V niedziela Wielkiego Postu.

2021-03-21
21.03.2021 V niedziela Wielkiego Postu.

Zbliżamy się do Świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania Męki Naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek.
Czytania V Niedzieli Wielkiego Postu niedzieli zaskakiwać. Bo, jak to dość często jest na Bożych drogach, odwracają do góry nogami ludzki porządek rzeczy.
Sukces?
Zwycięstwo?
Czytania tej niedzieli uświadamiają, że godzina największego nawet upokorzenia staje się godziną chwały.

14.03.2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

2021-03-13
14.03.2021 IV Niedziela Wielkiego Postu
Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

07.03.2021 III Niedziela Wielkiego Postu

2021-03-06
07.03.2021 III Niedziela Wielkiego Postu
Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

28.02.2021 II Niedziela Wielkiego Postu

2021-02-27
28.02.2021 II Niedziela Wielkiego Postu
W drugą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus wzywa nas na górę Tabor, gdzie zabrał Piotra, Jakuba i Jana. Tam ukazał im blask swojego Bóstwa: „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”. Po co potrzebna była góra Tabor?
Z pewnością po to, aby umocnić wiarę uczniów. Przygotować ich na mękę Chrystusa. Zapalić na nowo w powołaniu. Tam zobaczyli to, „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało”. Usłyszeli głos Boga: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I chociaż bardzo się zlękli, słysząc o zadaniach, jakie ich czekają, to jednak gdy zobaczyli blask Jezusowego Bóstwa, ustami Piotra zawołali: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”. Jezus znał ich lęk, dlatego zbliżył się do nich, dotknął i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”.
My również potrzebujemy góry Tabor, miejsca, gdzie „dobrze nam być”. Ze szczytu góry bliżej do Nieba, a codzienne problemy stają się mniejsze. Ufać we wszystkim Bogu, słuchać Jego głosu, dawać świadectwo prawdzie – to niełatwe zadania. Bóg mimo to wzywa nas, abyśmy jak Abraham wyszli z „naszej ziemi”, byśmy porzucili lęki, zwątpienia i odważnie podążali do kraju, który On nam wskaże.
Niedziela
Intencje mszalne:
09:00
Za śp. Edwarda, Zuzannę, Henryka Kluczykowskich w 5 rocznicę śmierci Sdwarda

11:30
Za śp. Emilię Szygenda - od rodziny Wierzchowieckich

15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia

17:00
Za śp. Eugeniusza Rebiger - od Hanny z rodziną