Dziś jest wtorek, 30 listopad 2021. Imieniny: Andrzeja, Justyny

24.10.2021 XXX Niedziela Zwykła

2021-10-23
24.10.2021 XXX Niedziela Zwykła
Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary.

17.10.2021 XXIX NNiedziela Zwykła

2021-10-16
17.10.2021 XXIX NNiedziela Zwykła
Jezus nie skarcił Jakuba i Jana, lecz ich pouczył, a swoje pouczenie kierował także do pozostałych uczniów. Ambicje jednych są bardziej widoczne niż innych, ale wszyscy im ulegamy. Same w sobie nie są złe, motywują bowiem do działania oraz wyzwalają energie intelektualne i duchowe. Ważne jest jednak, kto stanowi dla nich wzór i skąd czerpiemy do nich motywację. Nie mogą się ograniczać do perspektywy, której ulegamy w doczesności. Wydarzenie opisane w Ewangelii według św. Marka nie zostawia żadnych wątpliwości – wzorem ma być Jezus Chrystus, który „nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. Spełniając obietnice i zapowiedzi mesjańskie, Jezus ukazuje, czym jest prawdziwa wielkość, która prowadzi do zbawienia, oraz daje siłę do tego, by pójść drogą, którą On nam wyznaczył i którą sam z godnością przeszedł.

10.10.2021 XXVIII Nieziela Zwykła

2021-10-10
10.10.2021 XXVIII Nieziela Zwykła
Już po raz XXI (10 października br.) przeżywamy Dzień Papieski, który jest wyjątkową okazją powrotu myślą i sercem do postaci świętego Jana Pawła II. W tym roku przyświeca nam hasło „Nie lękajcie się”, które jak dobrze pamiętamy zostało wypowiedziane w 1978 roku do podzielonego świata, pogrążonego w lęku i niepewności. Tego dnia przez wstawiennictwo Świętego Papieża Polaka będziemy się modlić za Kościół, świat i nas samych.

Na stronie fundacji są katechezy, homilie, rozważania różańcowe, modlitwa wiernych, apel do szkół, kolorowanki z JPII.
https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2021/do-pobrania/

03.10.2021 XXVII NIedziela Zwykła

2021-10-03
03.10.2021 XXVII NIedziela Zwykła
Miłość prawdziwa polega na tym, aby żyć dla drugiego
Często spotykam się z takim stwierdzeniem: Przecież oni się kochają, co zmieni w ich życiu ślub kościelny?
Odpowiedź jest prosta: Gdyby nie mieli chrztu św., nic by się nie zmieniło. Przez chrzest stali się uczniami Jezusa Chrystusa. Zostali usynowieni przez Ojca Wszechmogącego, stali się rodzeństwem Jezusa, mają misję Jezusa w świecie. Zostali zanurzeni w życie Jezusa, w misję Jezusa, w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W Jego chwałę i życie wieczne. W takim przypadku często używam następującej argumentacji: Co byś powiedział na to, że człowiek bez święceń kapłańskich spowiada, bez przyjęcia sakramentu kapłaństwa sprawuje Mszę św.? Byłoby to w porządku? Żeby sprawować sakramenty, trzeba mieć święcenia kapłańskie. Analogicznie – by sprawować sakrament małżeństwa, trzeba mieć ślub kościelny.

26.09.2021 XXVI niedziela zwykła

2021-09-25
26.09.2021 XXVI niedziela zwykła
Ewangelia dzisiejsza zawiera w jednej perykopie dwa odrębne tematy. Kościół jednak celowo zestawił te kontrastowe w tonie pouczenia, by tym szerzej ukazać naszą odpowiedzialność za drugich w sytuacjach, w których zagrożenia czasem nie potrafimy dostrzec. W pierwszej scenie Jan, referując Jezusowi swój protest przeciw obcemu egzorcyście, czeka na uznanie Mistrza, pewny swej szlachetnej pobudki. A Jezus go koryguje, podobnie jak Mojżesz ocenił protest Jozuego. Nas bowiem obowiązuje rozsądna tolerancja wobec tych, którzy nas nie zwalczają: w nich może też działać Bóg. Drugi temat, zgorszenia, zaczyna się od czynnego. Trafia ono w małych, którzy wierzą w Chrystusa. Ci mali to nie dzieci, choćby dlatego, że Jezus wtedy nie miał jeszcze uczniów w tym wieku. Mali są to ludzie pozbawieni rozeznania, stąd nieodporni na zło.
Wtorek
Intencje mszalne:
16:30
Narodowa Nowenna dzień IX

17:00
Za śp. Piotra Zamiatała - od Krzysztofa Augustyniaka z rodziną

19:00
W intencji ks. proboszcza