Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

15.01.2023 II Niedziela Zwykła

2023-01-15
15.01.2023 II Niedziela Zwykła
Poznać Jezusa i odkryć, kim On jest – to największa przygoda życia takich osób, jak... Miriam z Nazaretu i Józef. Najważniejsze wydarzenie życia Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, to poznanie Jezusa i Jego Matki. Również pasterze owiec, przy których „stanął anioł Pański” i zwiastował im radość wielką z powodu narodzin Zbawiciela, nie zaznali wspanialszego przeżycia niż to, gdy udali się do Betlejem i zobaczyli, „co się tam zdarzyło”. To wymowne, że właśnie oni jako pierwsi „opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (Łk 2). Krąg osób poznających Jezusa już wtedy szybko się poszerzał. Na Jego trop zostali naprowadzeni także Mędrcy przybywający z daleka. O „nowo narodzonym królu żydowskim” dowiedział się też Herod (z całą Jerozolimą) i uczynił fatalny użytek z wiedzy pozyskanej od Mędrców i uczonych w Piśmie.

Kolęda 2023

2023-01-13
Kolęda 2023
14.01.2023 - Woka Koszucka Parcele od godz. 10:00
16.01.2023 - Wierzbno - osiedle linia I od godz. 15:30
17.01.2023 - Wierzbno - osiedle linia II i III od godz. 15:30
18.01.2023 - Kowalewo Sołectwo od godz. 15:30 nr 1 do 59
19.01.2023 - Kowalewo Sołectwo od godz. 15:30 nr 60 do 112
20.01.2023 - Kowalewo Sołectwo od godz. 15:30 nr 113 do 148

08.01.2023 Niedziela Chrztu Pańskiego

2023-01-07
08.01.2023 Niedziela Chrztu Pańskiego
Chrzest Jezusa w Jordanie objawia nam dwie zasadnicze prawdy: Pierwszą jest potwierdzenie głosem z wysoka, Przedwiecznego Boga Ojca, że Jezus jest prawdziwym i umiłowanym Synem Bożym, w którym ma upodobanie (Łk 3, 21-22). Zaś drugą jest świadectwo Jana Chrzciciela, że Jezus jest „Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata” (por. J 1, 29). Te prawdy są świadectwem odwiecznego zamysłu Boga, który pragnie zbawić każdego bez wyjątku człowieka.

06.01.2023 Uroczystoąć Objawienia Pańskiego

2023-01-06
06.01.2023 Uroczystoąć Objawienia Pańskiego
Za Mędrcami ze Wschodu pójdźmy za Jezusem, za ich wiarą. Trzeba, byśmy mieli ducha misyjnego. Dzielmy się naszą wiarę z innymi. Mędrcy ze Wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego idą odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze. Bardzo często na tej drodze jest wiele przeszkód. Są też tacy ja Herod, którzy boją się władzy miłości, jaką objawia Mesjasz. Ale to, co najważniejsze, to właśnie to, iż Mędrcy docierają do Betlejem, docierają do wiary. Odnajdują Jezusa. Ich życie ulega zmianie. Ich życie jest już realną drogą wiary. To już jest inna droga, niż ta którą przebyli szukając Jezusa. Inną drogą przecież wracają do Ojczyzny, do siebie. Ja też jestem zaproszony, by pójść w drogę wiary, by odnaleźć Jezusa, by moje życie odmieniło się i aby było już inną drogą od siebie. To ma być droga wiary. Ta droga wypowie się dzisiaj również na drzwiach naszych domów: K + M + B 2018 lub C+M+B 2018. Niech Chrystus błogosławi naszemu domowi.

01.01.2023 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

2023-01-01
01.01.2023 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże”. Słowa te, powtarzane przez wieki w bliskości świątyni jerozolimskiej, dawały Izraelitom poczucie bezpieczeństwa. Potwierdzały, że nigdy, nawet w najcięższym położeniu, nie są oni zdani wyłącznie na siebie, ponieważ Bóg nie tylko istnieje, ale zawsze im towarzyszy oraz ich wspiera. To samo przekonanie podejmuje i rozwija Kościół, ponawiając błogosławieństwo kapłańskie na progu kalendarzowego Nowego Roku. Nie wiemy, co on przyniesie, lecz gdy ogląda się na rok, który minął, napełniają nas liczne niepokoje i lęki. Krwawa wojna na Ukrainie oraz problemy ekonomiczne i społeczne idą w parze z atakami na podstawy wiary chrześcijańskiej. Jak balsam brzmią więc słowa błogosławieństwa: „Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.
Sobota
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Zenobię, Albina, Kazimierza, Andrzeja za zmarłych z rodziny odziewskich w 50 rocznicę śmierci Kazimierza