Dziś jest piątek, 20 maj 2022. Imieniny: Bazylego, Bernardyna

27.02.2022 VIII Niedziela Zwykła

2022-02-26
27.02.2022 VIII Niedziela Zwykła
W ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne wyrzeczenia w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby alkoholowej najbliższych.

20.02.2022 VII Niedziela Zwykła

2022-02-19
20.02.2022 VII Niedziela Zwykła
W tę niedzielę silniej niż w poprzednią zaznacza się wątek przygotowania do Wielkiego Postu. Dziś powraca temat nowego przykazania wraz z jego największą trudnością. Ewangelia „podnosi wyżej poprzeczkę”. Miłość nieprzyjaciół głoszona przez misjonarzy chrześcijańskich spotyka się do dzisiaj ze zdecydowanym sprzeciwem w świecie muzułmańskim. Ale my tu u siebie, na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, postrzegamy podobne zjawiska społeczne w postaci uporczywie utrzymujących się dyskryminacji. A między rodzinami i jednostkami trwają niekiedy zastarzałe niechęci i brak przebaczenia. Istotą trudności jest to, że usiłując wypełniać nowe przykazanie odczuwamy mniejsze lub większe uzależnienie od negatywnych emocji. Od dziecka przywykliśmy do wyłącznie uczuciowego rozumienia miłości chrześcijańskiej tak Boga, jak bliźniego. Natomiast autentyczna agape ma siedlisko w woli, jest miłością życzliwą, a płynie z góry jako rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego (Rz 5,5).

13.02.2022 VI Niedziela Zwykła

2022-02-12
13.02.2022 VI Niedziela Zwykła
Osiem błogosławieństw, które w Ewangelii według św. Mateusza stanowią fragment Kazania na górze, ma odpowiednik w Ewangelii według św. Łukasza, gdzie jest mowa o tym, że „Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie”. Dwie relacje, które się nawzajem uzupełniają, to dowód na to, że w ciągu trzech lat publicznej działalności Jezus powracał do tych samych wątków swego nauczania i w nowych okolicznościach rozwijał je w nowy sposób. Mateusz zachował pamięć o błogosławieństwach, a Łukasz utrwalił fakt, że w innym miejscu Jezus uwypuklił wartość błogosławieństw, zestawiając je z groźbami zaczynającymi się od słowa „biada”. Jedno nie tylko nie wyklucza drugiego, lecz obie perspektywy nawzajem siebie potrzebują. Ci, którzy biorą sobie do serca przesłanie Ewangelii, zyskują pewność wiecznej nagrody. Ci, którzy łamią przykazania i mnożą aroganckie występki, muszą wiedzieć, że ich wybór nie pozostanie bez kary. Nie będą mogli tłumaczyć się niewiedzą ani tym, że nie zostali w porę ostrzeżeni. Bóg jest cierpliwy, ale nie pozwala, żeby bezkarnie z Niego szydzono.

06.02.2022 V Niedziela Zwykła

2022-02-06
06.02.2022 V Niedziela Zwykła
Powołanie jest tajemnicą. Nie sposób jej przeniknąć, trzeba jednak stale się nad nią zastanawiać. Prorok Izajasz dzieli się własnym doświadczeniem powołania, które miało miejsce w świątyni jerozolimskiej. Przeżył teofanię, czyli objawienie się Boga i Jego świętości. Ogarnął go lęk, bo wyraźnie uświadomił sobie grzeszność – swoją i ludu Bożego wybrania, do którego należał. Powołanie to przywilej, którego celem nie jest uhonorowanie powołanego, lecz przeznaczenie go do misji oznaczającej szczególną odpowiedzialność. W jednej chwili, mocą Bożą, Izajasz został oczyszczony i odmieniony. Słysząc pytanie: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”, odpowiedział bez wahania: „Oto ja, poślij mnie!”. W jednych okolicznościach Bóg wymaga od powołanych długiego przygotowania, zanim podejmą powierzone im posłannictwo. W innych sam w jednej chwili dokonuje ich gruntownej duchowej przemiany, nie zostawiając czasu na rozterki i wątpliwości.

02.02.2022 Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bozej Gromnicznej

2022-02-02
02.02.2022 Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bozej Gromnicznej
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej - Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, a od 1997 r. w tym dniu obchodzimy ustanowiony przez sługę Bożego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Msze święte w naszej Parafii o godz. 09:00, 17:00 i 19:00.
Piątek
Intencje mszalne:
17:00
Za śp. Henryka Wierzchowieckiego - od Gabriela Ratajczyk i rodziny Walczak

18:00
Próba dzieci pierwszokomunijnych